Szukaj
Close this search box.

Konkursy 2019/2020

Dnia 6 października 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, którego celem było własnoręczne przygotowanie kartki dla emerytowanych pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W ramach konkursu wpłynęło ogółem 155 prac plastycznych z klas I – VIII.
Komisja w składzie: p. Beata Litewka, p. Justyna Siepiatowska, p. Magdalena Wyrczyńska wyłoniło następujących zwycięzców:

Klasy I-III

I miejsce Łucja Piotrowska kl. II a
II miejsce Ada Skowrońska kl. III a
III miejsce Lena Muchowska kl. II c
Wyróżnienia:
Paulina Fibrand kl. III d,
Izabela Badeńska kl. I c,
Jakub Kuczałek kl. III d.

Klasy IV-VIII

I miejsce Gabriela Wójcik kl. VI d
II miejsce Agnieszka Rączkowska kl. VI c
III miejsce Maria Kamińska kl. VI c
Wyróżnienia:
Laura Syska kl. IV c,
Oliwia Stankiewicz kl. V b,
Julia Kołodziej kl. IV c,
Helena Ksybek kl. IV a,
Kaja Gloch kl. VI b,
Inga Wieczorek kl. VI a.

W zdalnym nauczaniu nie zwalniamy tępa.  Zainteresowania środowiskiem przyrodniczym Polski skłoniły uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie GEO-PLANETA.

W dniu 30 listopada uczniowie klas 5-8 przystąpili do konkursu w trzech kategoriach:

16 uczniów napisało zdalnie test z wiedzy geograficznej,

2 uczniów  napisało pracę literacką na temat „Najpiękniejszych miejsc w Polsce”

13 wykonało piękne albumy o Polsce.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.  Cierpliwie czekamy na jak najwyższe wyniki.

Opiekun konkursu

Renata Tobolska

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku  w czasie zdalnego nauczania chętnie wzięli udział

 w Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno Środowiskowym pod hasłem „(R)Ewolucje Ziemi”.

Zadaniem uczniów klas 7-8 było napisanie pracy literackiej, którą wykonały: Dominika Śmigrodzka 7e, Antonina Grabowska 7g i Maja Sklepińska 8e.

Uczniowie klas 4-6 mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej. W tej formie konkursu udział wzięli:

Alicja Sklepińska 5d, Maria Kamińska 5c, Grzegorz Wiśniewski 6j, Amelia Rosiak 4b, Maksymilian Rosiak 6g, Agata Bożym 6j, Karol Ryziński 5c.

Maksymilian Rosiak 6g

 

Karol Ryziński 5c

 

Grzegorz Wiśniewski 6c

 

Amelia Rosiak 4b

 

Alicja Sklepińska 5d

 

Agata Bożym 6j

 

Maria Kamińska 5c

DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ I CZEKAMY NA WYNIKI

                                                                                                                         OPIEKUN RENATA TOBOLSKA

SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY

 „ JAN WALERY JĘDRZEJEWICZ CZŁOWIEK Z PASJĄ”

 

ORGANIZATOR: Beata Litewka

CELE KONKURSU

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły – Jana Walerego Jędrzejewicza.
Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów.
Pobudzenie inwencji twórczej dzieci.
Rozwijanie patriotyzmu lokalnego – mała ojczyzna.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.
Każdy uczestnik jest zobowiązany wykonać samodzielnie pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu, na formacie A3, dowolną techniką plastyczną.
Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.
Prace należy składać do 31 marca 2020 roku (do organizatora).
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas finału międzyszkolnego konkursu „Być jak Walery Jędrzejewicz”.
Komisja konkursowa oceniając prace uczestników będzie uwzględniać:

          a) zgodność pracy z tematem,

          b) samodzielność wykonania,

          c) oryginalność ujęcia tematu,

          d) estetykę pracy,

          e) ogólne wrażenie artystyczne.

       8. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

       9. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„PALMA WIELKANOCNA RADZYMIN 2020”

 

1. W konkursie mogą brać udział twórcy indywidualni i zespołowi.

2. Palmy mogą być wykonane z dowolnych materiałów np. papieru, bibuły, roślinności zasuszonej

i zielonej (nie używamy roślin chronionych).

3. Minimalna wysokość palmy (licząc od początku zdobienia) powinna wynosić minimum 80 cm.

 


Szczegółowe informacje o konkursie u nauczyciela plastyki.

Do pracy należy przymocować kartkę z danymi: imię, nazwisko, klasa, szkoła (pismo drukowane).

Termin składania prac upływa 30 marca 2020 roku.

Dyrektor SP 2 od (2019) roku. Rodowity płońszczanin. Z Płońskiem związany od urodzenia. Ukończył studia mgr na Wydziale Pedagogicznym specjalność: pedagogika społeczno-wychowawcza.  Ukończył studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii zajęciowej, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, administracji oraz uzyskał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Terapeuta EEG Biofeedback.

Pracę zawodowa rozpoczął w Urzędzie Gminy w Sochocinie na stanowisku inspektora ds. oświaty, później (w latach 2007-2011) pełnił funkcję Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku. W 2012 roku w wyniku wygranego konkursu został powołany na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku, które pełnił do dnia 31 sierpnia 2019r.  W jego życiu zawodowym dużo miejsca poświęca uczniom  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracując z nimi w oparciu o nowoczesne formy i metody pracy. 

Od dnia 01 września objął stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku.

Regulamin konkursu na logo i hasło promujące Płoński Klaster Energii- kliknij aby pobrać

W Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEO PLANETA bardzo chętnie wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

Test napisało 23 uczniów.

Prace indywidualne – albumy na temat „ Najpiękniejsze regiony Polski” wykonało 9 uczniów.

W obu kategoriach konkursu uczestniczyli uczniowie klas 5-8.

Dziękujemy za zaangażowanie i czekamy na wyniki, które poznamy w marcu 2020r.

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny

„Geo-Planeta”   

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficzny „Geo-Planeta” przeprowadzanym przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w następującej formie :

 w teście konkursowym przeprowadzanym w dwóch kategoriach konkursowych: „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych; „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 26 listopada 2019r;

w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły podstawowej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Najpiękniejsze regiony Polski  do 4 grudnia 2019r.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do p. Renaty Tobolskiej do 9.10.2019r.

Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej 2019

Organizator

Organizatorem przeglądu  jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku

ul. Szkolna 30

09-100 Płońsk

Tel/ (23) 6622028

 


Termin:

22 października  2019 r.  Eliminacje o zasięgu powiatowym Koncert – Sala teatralna w Kościele  Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku

8 listopada 2019 r.  – Koncert Finałowy Laureatów w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku

 


Celem przeglądu jest: 

– wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

– wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,

– popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej,

– pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

– podniesienie świadomości narodowej,

– pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

 


Za pieśń patriotyczną uznaje się: 

– piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,

– piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski

 

 

 

 


REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 2019

O ZASIĘGU POWIATOWYM

 


Przegląd skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych

na terenie powiatu płońskiego.

Przegląd odbędzie się 22 października 2019 roku o godzinie 9.00 w sali teatralnej  w Kościele św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku
Uczestnicy: soliści, zespoły (2- 6 osób).

Uwaga: Jeżeli solistą jest uczeń, któremu akompaniuje   inny uczeń-  kwalifikowany jest do kategorii  zespołu.

Zasady przeglądu:

– Przegląd będzie przebiegał w pięciu  kategoriach :

Solista z klas I-III
Solista z klas IV- VIII
Zespół z klas I-III
Zespół z klas IV- VIII
Zespół z klas IV-VIII z akompaniamentem własnym

-Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku z każdej  kategorii.

-Uczestnicy przeglądu prezentują wyłącznie jeden utwór w języku polskim

z podkładem muzycznym (bez wokalu ) lub a’cappella. Mile widziany akompaniament własny.

– Laureatów konkursu wyłoni jury w dniu konkursu, natomiast wręczenie nagród i uroczysty koncert finałowy odbędzie się 8 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.

Kryterium oceny uczestników stanowić będzie:

-dobór repertuaru,

-znajomość tekstu i dykcja,

-interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny,

-muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

Zgłoszenia uczestników.

„Karty zgłoszenia” uczestników oraz  „Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego” znajdujące się w załączniku regulaminu, należy przesłać do   30 września   2019 r. wraz z podkładem muzycznym drogą elektroniczną (na adres e-mail konkursysp2plonsk@o2.pl ), pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku ulica Szkolna 30. 

 


Bardzo prosimy o informację zwrotną

dotyczącą udziału lub rezygnacji  z  konkursu.

XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie krajobrazy”

Prace uczniów muszą dotyczyć tematyki konkursu, ocenie podlegać będzie zgodność tematyczna, pomysłowość i samodzielność wykonania.

Uczniowie biorą udział w kategoriach wiekowych:
II grupa wiekowa – klasy 4-6 – uczniowie wykonują fotografię przedstawiającą mazowieckie krajobrazy, na odwrocie fotografii należy umieścić opis miejsca ze zdjęcia, format zdjęcia dowolny, zdjęcie należy również przekazać na podpisanej płycie CD
III grupa wiekowa – klasy 7-8 – uczniowie przygotowują wiersz dotyczący tematyki mazowieckich krajobrazów.


Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko autora pracy, wiek, grupa wiekowa, nazwa i adres szkoły). W konkursie nie mogą brać udział prace nagrodzone w innych konkursach. Praca ma mieć jednego autora i musi być jego własnością.
Spośród wszystkich prac Szkolna Komisja Konkursowa wybierze jedną pracę w każdej kategorii i przekaże do II etapu konkursu.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia/Ekokonkursy.

Termin oddania pracy do nauczyciela biologii, przyrody – 28 października

Konkurs „Moje wędrówki po lesie” – edycja 2019


Uczniowie mogą wziąć udział w kategorii III – klasy 4-8
Każdy uczestnik wybiera jeden z poniższych tematów:
1. Mieszkańcy lasu
2. W harmonii z lasem
3. Przyroda i ja
4. Moje wymarzone drzewo


Zadaniem uczestnika jest stworzenie pracy plastycznej na wybrany temat.
Uczestnicy konkursu do pracy przyczepiają w lewym dolnym rogu karteczkę z danymi : imię i nazwisko, szkoła, klasa, kategoria, temat.
Uczestnik zgłasza tylko jedną pracę. Praca ma być w formacie minimum A4 i maksimum A3.
Spośród dostarczonych prac komisja szkolna wybierze jedną, która będzie reprezentowała naszą szkołę w następnym etapie.
Termin oddania prac – 28 października do nauczyciela biologii, przyrody.

Do wakacji zostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy