sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Zaplanowane konkursy

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2021

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia dotyczące nauki zdalnej informujemy, że Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2021 odbędzie się w formie zdalnej.

Cele przeglądu:
– wspieranie rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, poprzez umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych,
– popularyzacja utworów w językach obcych;

– integracja środowiska dzieci i młodzieży;

– zachęcanie młodych wykonawców do poszukiwań artystycznych

Uczestnicy: soliści.

Zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 0- VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
• Klasy 0-III (solista),
• Klasy IV-VIII ( solista)

3. Uczestnicy przeglądu prezentują wyłącznie jeden utwór w języku obcym z podkładem muzycznym (pół-playback) lub a’ cappella.

4. Należy nagrać film z wykonaną przez dziecko piosenką, następnie przesłać film na adres mailowy: konkursysp2plonsk@o2.pl od dziś do  14 maja 202 roku.

 1. Konkurs odbędzie się dniach 20 i 21 maja ( w tym czasie będzie obradowało jury ), a wyniki konkursu będą ogłoszone na Facebooku w dniu 24 maja.
 2. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, kategoria (solista) , klasę, tytuł wykonywanej piosenki.

  7. Filmy, które nadejdą po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  8. Nadesłane filmy zostaną opublikowane na szkolnym profilu Facebooka.

  9. Zwyciężą uczniowie wytypowani przez jury składające się z wybranych pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku.

  10. Nagrody przewidziane są dla laureatów I, II, III miejsca, czyli Soliści klas 0-III, Soliści klas IV-VIII.

          11.  Przyznana będzie również nagroda publiczności. Otrzyma ją osoba, która otrzyma najwięcej polubień               pod filmem opublikowanym na szkolnym Facebooku.

Zachęcamy do udziału w konkursie 😉

SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY

 

„ZDROWY STYL ŻYCIA”

 

ORGANIZATOR: Beata Litewka

 

CELE KONKURSU:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia:

– dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych,

– reżim sanitarny,

– zdrowe odżywianie się,

– uprawianie sportu,

– wypoczynek czynny i bierny,

– unikanie używek.

 • Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów.
 • Pobudzenie inwencji twórczej dzieci.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2
 2. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany wykonać samodzielnie pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu, na formacie A3, dowolną techniką plastyczną.
 4. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.
 6. Prace należy przesłać do 10 maja 2021r. na adres b.litewka@sp2plonsk.pl
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2021r. na stronie internetowej szkoły i na Facebooku.
 8. Komisja konkursowa oceniając prace uczestników będzie uwzględniać:

a) zgodność pracy z tematem,

b) samodzielność wykonania,

c) oryginalność ujęcia tematu,

d) estetykę pracy,

e) ogólne wrażenie artystyczne.

       9. Dla laureatów (I, II, III miejsca) przewidziano nagrody.

      1o. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

Regulamin szkolnego konkursu dla uczniów klas VII

„Jan Walery Jędrzejewicz – nasz patron”

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy uczniów o patronie szkoły i czasach , w których żył.
 2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.
 3. Rozwijanie twórczego działania uczniów.
 4. Aktywizowanie współzawodnictwa.
 5. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.

Wymagania konkursowe:

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej naszego patrona.
 2. Prezentacja może być wykonana przez jednego lub dwoje uczniów.
 3. Prezentacja może zawierać maksymalnie 15 slajdów.
 4. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy (na ostatnich slajdach)

Organizacja i przebieg:

 1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza.
 3. Prace należy przesłać do 9 kwietnia 2021r. na adres: jedruszczak@sp2plonsk.pl
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2021r. na stronie internetowej szkoły i Facebooku.
 5. Dla laureatów (I ,II, III miejsca) przewidziano nagrody.
 6. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:
 • wartość merytoryczną
 • sposób zaprezentowania tematu
 • efekt wizualny

                                              Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Skip to content