Szukaj
Close this search box.

Stypendia szkolne

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Termin składania wniosków upływa  15 września 2020 r. Wnioski należy składać u wychowawcy klasy  (podajemy przez uczniów).

STYPENDIUM otrzymują uczniowie szkoły mieszkający na terenie miasta Płońsk, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł netto. Uwzględniamy dochód za miesiąc sierpień 2020 r.

 • Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy lub renty/emerytury (odcinek renty/emerytury) lub alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS – funduszu alimentacyjnego),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
  (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu
  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy własnoręcznie podpisane wraz z numerem i serią dowodu tożsamości, Zaświadczenie lub decyzja z MOPS
  o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
 • Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
  z urzędu gminy
 • Oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Wnioski o stypendium należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp2plonsk.pl w zakładce druki do pobrania.

 Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków i dostarczanie kompletnych załączników poświadczających dochody
w rodzinie.

stypendium wniosek

Do wakacji zostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy