Szukaj
Close this search box.

Aktywna tablica

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku w roku 2022 pozyskała środki w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” 

Nasza szkoła w 2021r. w ramach rządowego programu  „Aktywna tablica”  otrzymała dofinansowanie 35000,00 zł( całkowita wartość 43 750,00 zł)

W naszej szkole wsparcie finansowe w ramach programu zostało udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Programu szkoła zakupiła:

  • sprzęt do terapii EEG Biofeedback
  • sprzęt do terapii metodą Warnkego

EEG Biofeedback

EG Biofeedback to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych w które dziecko z zaburzeniami funkcjonowania gra tylko i wyłącznie za pomocą własnych myśli. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości pacjenta, mają charakter pozasłowny co jest szczególnie ważne u dzieci z zaburzoną mową, przy niepełnosprawnościach czy u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje nagrody wyłącznie za samodzielne osiągniecia. Prawidłowo przeprowadzona terapia nie ma skutków ubocznych. Terapia zalecana jest dla osób w każdym wieku z różnymi zaburzeniami m.in. zaburzenia pamięci i uwagi, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia snu, lęki, fobie, opóźniony rozwój mowy, pobudzenie psychoruchowe, moczenie nocne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, nerwica, dziecięce porażenia mózgowe, bóle głowy, silne zmęczenie, jąkanie.

Terapia metodą Warnkego

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).

Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

  • Trudności w nauce
  • Problemy w nauce czytania i pisania
  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
  • Problemy logopedyczne
  • Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
  • Problemy w lateralizacji
  • Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
  • Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

Do wakacji zostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy