sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Wolontariat i PCK

ROK SZKOLNY 2021/2022

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK

ROK SZKOLNY 2020/2021

29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się z udziałem Dyrekcji szkoły, zaangażowanych nauczycieli i wolontariuszy z klas: 7f, 7g, 7i, 7j, 8d, 8f, 8g.

               

ROK SZKOLNY 2019/2020

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
SZKOŁY PŁOŃSKICH LIDERÓW - PŁOŃSCY LIDERZY POMAGANIA - II SPOTKANIE
SZKOŁY PŁOŃSKICH LIDERÓW – PŁOŃSCY LIDERZY POMAGANIA - I SPOTKANIE
"Zostań Aniołem dla Dziecka z oddziału onkologicznego"- podziękowanie.
Kredkobranie-podsumowanie akcji
Szlachetna paczka
Pierwsze spotkanie
Zakręceni dla...
Kredkobranie
REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku aktywnie uczestniczyli w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy 7 f i 7 g wraz opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu panią Ewą Maciątek wzięła udział w drugim spotkaniu/szkoleniu w ramach Szkoły Płońskich Liderów – PŁOŃSCY LIDERZY POMAGANIA. Warsztaty prowadzone były przez pana Krzysztofa Dembickiego. Podczas szkolenia uczniowie poznali drogę od pomysłu do osiągnięcia wyznaczonego celu, ćwiczyli umiejętność publicznej prezentacji, pracowali w grupach oraz uczestniczyli w zabawach integracyjnych.

W czwartek 5 XII 2019 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy 7 f i 7 g wraz opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu panią Renatą Jakubowską, wzięła udział w pierwszym spotkaniu SZKOŁY PŁOŃSKICH LIDERÓW – PŁOŃSCY LIDERZY POMAGANIA zorganizowanym przez MCK dla uczniów szkół podstawowych z naszego miasta. Uczestników przywitała pani dyrektor MCK Marzena Kunicka, a warsztaty poprowadził pan Krzysztof Dembicki, który wyjaśnił po co ma zaistnieć taka grupa oraz jaki jest cel stworzenia grupy młodych liderów.

Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny oraz zapoznawczy, ponieważ oprócz naszej szkoły brali jeszcze udział przedstawiciele z SP3 oraz szkoły Żywioły.

Drugie spotkanie odbędzie się 9 XII 2019r., a potem już cyklicznie co miesiąc.

 

PODSUMOWANIE  AKCJI KREDKOBRANIE 

We wrześniu uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję ogólnopolską „ KREDKOBRANIE”. Efekt był zaskakujący. Zebrano  435 zeszytów, 144 bloki, 10 lektur szkolnych, 2 elementarze odkrywców,  29 planów lekcji, 57 naklejek na zeszyty,5 teczek z gumką,8 notesów,36 piórników, 11 okładek na książki, 6 plecaków,1 torbę na ramię, 5 worków na kapcie,1 teczkę z rączką,3 komplety fiszek, 1 opakowanie karteczek samoprzylepnych,1 sztukę angielskiego w zakładkach,5 sztuk bibuły,53 kleje,117 opakowań kredek,10 sztuk nożyczek, 42 opakowania plasteliny, 29 flamastrów ,148 ołówków, 33 opakowania farb,302 długopisy,25 temperówek, 16 zestawów pędzli,17 zestawów geometrycznych,34 gumki, 10 sztuk taśmy bezbarwnej , 1 marker,1 zakreślacz,1 korektor,1 opakowanie spinaczy,1 komiks, 10 zestawów nalepek do kolekcjonowania,1 pojemnik na śniadanie.

Zebrane artykuły szkolne zostały wysłane do organizatora – FUNDACJA IGNATIANUM W KRAKOWIE skąd trafią do najmłodszego pokolenia Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Uczniom naszej szkoły , którzy wykazali chęć przyniesienia dowolnych artykułów szkolnych oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

         Nasi wolontariusze z zapałem przygotowywali raport z akcji oraz pakowali przybory do wysłania. Pracy było co nie miara.

DZIĘKUJEMY

 W IMIENIU POLSKICH UCZNIÓW NA WSCHODZIE

Kolejny dzień pełen wrażeń. Dzisiaj tj. 25 września, dla wolontariuszy Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku odbyło się spotkanie z wolontariuszkami projektu „SZLACHETNA PACZKA”.  Panie opowiedziały naszym młodym wolontariuszom  o ogólnopolskim  projekcie społecznym organizowanym  przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie wysłuchali rad doświadczonych wolontariuszek.  Zadawali oni pytania dotyczące akcji „SZLACHETNEJ PACZKI”, pytali również o cechy jakimi powinien odznaczać się wolontariusz oraz opowiedzieli o swoich odbytych i zaplanowanych działaniach. Na zakończenie wszyscy, obecni na spotkaniu, ósmoklasiści wraz z opiekunami stanęli do pamiątkowego zdjęcia.  Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie oczekiwane rezultaty i wśród uczniów naszej szkoły zrodzi  chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz okazywania sympatii wobec siebie.

Pierwsze spotkanie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

17 września odbyło się pierwsze spotkanie naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Przyszło bardzo dużo chętnych uczniów klas ósmych.

I już wtedy wiadomo było, że w tym roku Wolontariusze będą działać bardzo prężnie. Okazywali olbrzymią gotowość i chęć do pracy.

Wybrano Radę Wolontariatu, czyli chętnych uczniów, którzy będą w szczególny sposób kierować pracami Klubu.

W skład Rady weszli:  Maria Chylińska, Patrycja Klimkiewicz, Karol Jasiński, Dominika Wojciechowska, Martyna Cichewicz, Ola Cichowska, Julia Nosarzewska, Oliwia Ruszczyk.

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE!!!

 

Zachęcamy do włączenia się w całoroczną akcję

“ZAKRĘCENI DLA …”

 

W tym roku pomagamy uczniowi naszej szkoły – Bartkowi.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone

na rehabilitację chłopca.

 

Klasy 1-3 korki przekazują swoim wychowawcom,

zaś klasy 4-8 opiekunom wolontariatu

 

Za pomoc w zbiórce nakrętek uczeń otrzymuje pochwałę

 

Szkolny Klubu Wolontariatu

Kredkobranie

Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza  wszystkich uczniów do udziału w Ogólnopolskiej akcji kredkobranie.

Celem Kredkobrania jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zebrane dary trafią do szkół na Białorusi, Litwie i Ukrainie – głównie szkół polskich oraz placówek, w których uczą się polskie dzieci. Akcja ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z „Macierzy” pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc.

Dary w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, długopisów itd., a wiec wszelkiego rodzaju przyborów szkolnych, materiałów plastycznych oraz nowych egzemplarzy lektur szkolnych zbierane są do końca września. Uczniowie klas I-III przynoszą dary do wychowawców , zaś IV-VIII do opiekunów wolontariatu do pokoju nauczycielskiego.

Dziękujemy i liczymy na owocną współpracę.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU I SZKOLNEGO KOŁA PCK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA WALEREGO JĘDRZEJEWICZA

W PŁOŃSKU

 

Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest

nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II.

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

1) Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2) Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, inicjować działania w środowisku szkolnym                            i lokalnym.

4) Szkolny Wolontariat jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną                          i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

 • 2 Cele i sposoby działania

 

 1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.
 2. Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.
 4. Wolontariat stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 9. Wolontariat angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 10. Organizatorem działań Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.

 

 • 3 Wolontariusze

 

 1. W roku szkolnym 2020/2021 Wolontariuszami mogą zostać uczniowie klas 4-8.
 2. Członkiem Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady, po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców (dotyczy uczniów klas 8) na działalność woluntarystyczną.
 3. W działalność Wolontariatu mogą włączać się również uczniowie klas 0 – 3, za co otrzymują pochwałę od wychowawcy klasy.
 4. Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 5. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.
 6. Członek Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 7. Członek Wolontariatu systematycznie uczestniczy w pracy Wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 8. Każdy członek Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 9. Każdy członek swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 10. Każdy członek Wolontariatu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie.
 11. Każda akcja Wolontariusza powinna być na bieżąco udokumentowana przez wychowawcę danej klasy w dzienniku elektronicznym, w zakładce „Uwagi” jako pochwała. Zadaniem Wolontariusza jest zgłoszenie udziału w akcjach swojemu wychowawcy klasy.

 

 1. Wolontariusze mogą aktywnie włączać się w akcje organizowane lub współorganizowane przez szkołę, które adresowane są do uczniów z następujących klas:

 

 1. a) Akcje ogólnopolskie lub miejskie:

– akcja „Szlachetna Paczka” (kl. 0-8),

– zbiórka żywności organizowanej przez Bank Żywności – (kl. 7, 8),

– kwesty uliczne organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Płońsku – (7,8),

– akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – (kl. 7, 8),

– udział w akcji pt. Marzycielska Poczta, polegającej na napisaniu i wysłaniu listu do chorego dziecka – (kl. 4-8),

– i inne (o udziale uczniów w innych akcjach decydują Opiekunowie Wolontariatu).

 

 1. b) Akcje wewnątrzszkolne:

– wewnątrzszkolne akcje pomocy potrzebującym (kiermasze, zbiórki pieniędzy) – (kl. 0-8),

– zbiórka środków higienicznych dla Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – (kl. 0-8),

– promocja Wolontariatu (artykuł w gazetce, wykonanie gazetki ściennej, dekoracji na dzień dobrych uczynków) – (kl. 4-8),

– zbiórka karmy dla Stowarzyszenia „Uszy do góry” – (kl. 0-8),

– i inne działania na rzecz szkoły (o udziale uczniów w innych akcjach decydują Opiekunowie Wolontariatu).

 

 1. Aktywny udział w Wolontariacie stanowi jedno z kryteriów przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów klas 4-8. W tym celu Wolontariusz musi udokumentować udział w co najmniej 1 ogólnopolskiej lub miejskiej akcji oraz 5 akcjach wewnątrzszkolnych, wymienionych w punkcie 12. Dodatkowo, aktywni Wolontariusze z klas 8 otrzymują stosowny wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za 1 rok nauki.
 2. W przypadku przejścia szkoły na zdalne nauczanie decyzję o wpisie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz spełnienia kryterium do przyznania stypendium za wyniki w nauce podejmuje Dyrektor szkoły po konsultacji z opiekunami Wolontariatu.

 

Każdy członek Klubu ma prawo do:

* jasno określonego zakresu obowiązków,

* prośby o pomoc,

* wnoszenia nowych pomysłów,

* ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

* ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami,

 

Każdy członek Wolontariatu ma obowiązek:

* być osobą odpowiedzialną,

* sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

* być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

* zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

* brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie zainteresowań wolontariatem.

 

 • 4. Struktura Wolontariatu

 

1.Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK:

 

Przewodniczący Szkolnego Koła Wolontariatu – Agnieszka Biernatowicz

Przewodniczący Szkolnego Koła PCK – Danuta Szczepek

 

 1. Nauczyciele wolontariusze: Dorota Bartczak, Iwona Brudzyńska, Joanna Dembicka, Karina Godlewska – Sobótka, Renata Jakubowska, Joanna Jędruszczak, Katarzyna Kontraktewicz – Rączkowska, Robert Kwiecień, Wanda Kwiecień, Iwona Łukaszewska, Ewa Maciątek, Iwona Milewska, Małgorzata Morawska, Anna Sobecka, Renata Tobolska, Monika Tyska, Joanna Żochowska.

 

 1. Przewodniczący Wolontariatu podejmują współpracę z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz mogą liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.
 2. W działania koła Wolontariatu włączają się wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.

 

 • 5 Obszary działania

 

Aktywność Wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

 

 • 6 Nagradzanie wolontariuszy

 

 1. Formami nagradzania dla uczniów są:

 

 1. wpis na świadectwie ukończenia szkoły dla uczniów klas ósmych, którzy mają udokumentowany udział w co najmniej 1 ogólnopolskiej lub miejskiej akcji oraz 5 akcjach wewnątrzszkolnych, wymienionych w § 3 pkt 12 przez 1 rok szkolny.

Od roku szkolnego 2021/2022 wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będzie dokonywany po udokumentowaniu przez Wolontariusza udziału w akcjach w klasie 7 i 8.                     W każdym roku nauki Wolontariusz powinien zrealizować wymagania opisane w § 3 pkt 13.

 1. Wolontariusz, który zrealizuje wymagania opisane w § 3 pkt 13 spełnia jedno z kryteriów ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce,
 2. dyplom dla wyróżniających się w pracę Wolontariatu uczniów klas 0-8.

 

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności Wolontariusza.

 

 

Skip to content