sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Marzena Niezabitowska-Kłosek – Przewodnicząca

Ilona Sklepińska – Z-ca Przewodniczącego

Aneta Jerzak- Z-ca Przewodniczącego

Mariusz Bożym – Skarbnik

Justyna Chyczewska – Sekretarz

Monika Tyska – członek

Agnieszka Marczuk – członek

Maciej Radziwinowicz-Dziczkowski – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Edyta Drwęcka

Małgorzata Długoszewska

Anna Mystkowska

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Płońsku

42 8230 0007 0000 1658 2018 0001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 60,00zł. (w przypadku kolejnego dziecka z rodziny 30,00zł.)

 

UBEZPIECZENIE

zgloszenie szkody

sposoby zgłaszania szkody

Skip to content