sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Marzena Niezabitowska-Kłosek – Przewodnicząca

Ilona Sklepińska – Z-ca Przewodniczącego

Wiktor Janczewski – Z-ca Przewodniczącego

Justyna Siepiatowska – Skarbnik

Ewa Konopka – Sekretarz

Aneta Jerzak – członek

Justyna Maciniak – członek

Agnieszka Dąbrowska – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Anna Rutkowska

Piotr Figat

Mariusz Bożym

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Płońsku

42 8230 0007 0000 1658 2018 0001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 60,00zł. (w przypadku kolejnego dziecka z rodziny 30,00zł.)

 

UBEZPIECZENIE

OWU Strefa NNW Szkolne

Oferta

Materiał reklamowy

Skip to content