sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

  1. Ewa Ilona Sklepińska – Przewodnicząca
  2. Aneta Jerzak – Z-ca Przewodniczacego
  3. Agnieszka Marczuk – Z-ca Przewodniczącego
  4. Marcin Brzeski – Skarbnik
  5. Edyta Drwęcka – Sekretarz
  6. Maciej Radziwinowicz-Dziczkowski– Członek
  7. Arkadiusz Sabała – Członek.
  8. Jacek Popiołek – Członek.

Skład Komisji Rewizyjnej

Arkadiusz Jakubiak

Joanna Krysiak

Piotr Drożyński

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Płońsku

42 8230 0007 0000 1658 2018 0001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 60,00zł. (w przypadku kolejnego dziecka z rodziny 30,00zł.)

 

UBEZPIECZENIE 2021/2022

NNW szkolne

Skip to content