sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Marzena Niezabitowska-Kłosek – Przewodnicząca

Ilona Sklepińska – Z-ca Przewodniczącego

Wiktor Janczewski – Z-ca Przewodniczącego

Justyna Siepiatowska – Skarbnik

Ewa Konopka – Sekretarz

Aneta Jerzak – członek

Justyna Maciniak – członek

Agnieszka Dąbrowska – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Anna Rutkowska

Piotr Figat

Mariusz Bożym