sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
Know Us Better

O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza jest nierozerwalnie związana z Płońskiem, 25-tysięcznym miastem Mazowsza. Instytucja ta stanowi integralną część edukacji w mieście. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.55 pod kierunkiem nauczycieli oraz specjalistów. Szkoła ma bogate doświadczenie w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych.

 Szkoła jako instytucja oświatowa pomaga dzieciom niepełnosprawnym w integracji ze zdrowymi poprzez ich uczestnictwo w organizowanych imprezach szkolnych i klasowych, odwiedziny rówieśników w domach rodzinnych.

Skip to content