sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Samorząd uczniowski

 

 

Szczęśliwy numerek
Konkurs plastyczny

 

Witajcie w nowym roku szkolnym 2019/2020 !

Jak zawsze Samorząd Uczniowski przygotował dla Was wiele niespodzianek

i ciekawych akcji.

Pierwsza  z nich jest taka, że Wasz ulubiony „Szczęśliwy Numerek” będzie losowany…

UWAGA …  CODZIENNIE!!!

Wylosuje go dla Was dziennik elektroniczny- to w nim szukajcie  informacji na ten temat lub pytajcie nauczyciela na pierwszej lekcji.

Przypominamy zasady zabawy:

 

Regulamin „Twojego Szczęśliwego Numerka”

  1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
  2. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
  3. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
  4. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć  daną niezapowiedzianą kartkówkę.
  5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac pisemnych oraz obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
  6. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej  kartkówki.

Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.

  1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania prac domowych i aktywności na lekcji.
  2. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
  3. Jeśli uczeń, bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.