sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Samorząd uczniowski

„Uczenie jest niekończąca się podróżą"
Prezydium Samorządu Uczniowskiego
Szczęśliwy numerek
WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

„Uczenie jest niekończąca się podróżą” pod takim hasłem świętowaliśmy obchody Dnia Edukacji Narodowej  w naszej szkole. To ważne święto całej społeczności szkolnej i wszystkich pracowników szkoły. Akademię z tej okazji przygotował Samorząd Uczniowski. Program obejmował wesołe scenki z życia  uczniów podczas nauki zdalnej, występ chóru szkolnego oraz szkolnego zespołu tanecznego.  Podczas uroczystości Dyrektor szkoły, Jarosław Chyliński złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia, dziękując za trud nauczania i wychowania, a także wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego wręczył nagrody laureatom SZKOLNEGO KONKURSU NA KARTKĘ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Dnia 27 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 473 uczniów klas IV-VIII.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Artur Chądzyński klasa VIII g – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Adam Sawicki klasa VI a- I zastępca przewodniczącego

Juliusz Jędrzejewski  klasa VIII j – II zastępca przewodniczącego

Jakub Śmigrodzki klasa VIII g – sekretarz

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, np. organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.

Zachęcamy do współpracy !

 

 

 

Witajcie w nowym roku szkolnym 2020/2021 !

Jak zawsze Samorząd Uczniowski przygotował dla Was wiele niespodzianek

i ciekawych akcji.

Pierwsza  z nich jest taka, że Wasz ulubiony „Szczęśliwy Numerek” będzie losowany…

UWAGA …  CODZIENNIE!!!

Wylosuje go dla Was dziennik elektroniczny- to w nim szukajcie  informacji na ten temat lub pytajcie nauczyciela na pierwszej lekcji.

Przypominamy zasady zabawy:

 

Regulamin „Twojego Szczęśliwego Numerka”

  1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
  2. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
  3. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
  4. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć  daną niezapowiedzianą kartkówkę.
  5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac pisemnych oraz obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
  6. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej  kartkówki.

Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.

  1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania prac domowych i aktywności na lekcji.
  2. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
  3. Jeśli uczeń, bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.

WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Na konkurs wpłynęło 116 wspaniałych prac! Bardzo się cieszymy, że konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem.

Chcielibyśmy nagrodzić Was wszystkich, dlatego każdy Uczeń, który wziął udział w konkursie, otrzyma list gratulacyjny oraz słodki upominek 🙂

Laureaci zostaną nagrodzeni podczas apelu , który odbędzie się 14 października o godzinie 10.00.
Dziękujemy za Wasze piękne kartki, które powędrowały do emerytowanych pracowników naszej szkoły.

 

 

Skip to content