sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNE CZARY-MARY, BOŻONARODZENIOWE OZDOBY”
Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej 2019
XVII edycja Konkursu Ekologicznego "Mazowieckie krajobrazy"
Konkurs "Moje wędrówki po lesie" - edycja 2019

W Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEO PLANETA bardzo chętnie wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

Test napisało 23 uczniów.

Prace indywidualne – albumy na temat „ Najpiękniejsze regiony Polski” wykonało 9 uczniów.

W obu kategoriach konkursu uczestniczyli uczniowie klas 5-8.

Dziękujemy za zaangażowanie i czekamy na wyniki, które poznamy w marcu 2020r.

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny

„Geo-Planeta”   

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficzny „Geo-Planeta” przeprowadzanym przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w następującej formie :

 w teście konkursowym przeprowadzanym w dwóch kategoriach konkursowych: „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych; „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 26 listopada 2019r;

w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły podstawowej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Najpiękniejsze regiony Polski  do 4 grudnia 2019r.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do p. Renaty Tobolskiej do 9.10.2019r.

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„ŚWIĄTECZNE CZARY-MARY, BOŻONARODZENIOWE OZDOBY”

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych. Obejmuje wykonanie ozdoby związanej z Bożym Narodzeniem:

– wykluczone karty świąteczne oraz szopki,

– praca przestrzenna,

– materiały dowolne.

Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi: imię, nazwisko, klasa, szkoła (pismo drukowane).

Termin składania prac do nauczyciela plastyki upływa 25 listopada 2019 r.

Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej 2019

Organizator

Organizatorem przeglądu  jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku

ul. Szkolna 30

09-100 Płońsk

Tel/ (23) 6622028

 

Termin:

22 października  2019 r.  Eliminacje o zasięgu powiatowym Koncert – Sala teatralna w Kościele  Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku

8 listopada 2019 r.  – Koncert Finałowy Laureatów w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku

 

Celem przeglądu jest: 

– wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

– wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,

– popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej,

– pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

– podniesienie świadomości narodowej,

– pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

 

Za pieśń patriotyczną uznaje się: 

– piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,

– piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski

 

 

 

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 2019

O ZASIĘGU POWIATOWYM

 

 1. Przegląd skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych

na terenie powiatu płońskiego.

 1. Przegląd odbędzie się 22 października 2019 roku o godzinie 9.00 w sali teatralnej  w Kościele św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku
 2. Uczestnicy: soliści, zespoły (2- 6 osób).

Uwaga: Jeżeli solistą jest uczeń, któremu akompaniuje   inny uczeń-  kwalifikowany jest do kategorii  zespołu.

 1. Zasady przeglądu:

– Przegląd będzie przebiegał w pięciu  kategoriach :

 • Solista z klas I-III
 • Solista z klas IV- VIII
 • Zespół z klas I-III
 • Zespół z klas IV- VIII
 • Zespół z klas IV-VIII z akompaniamentem własnym

-Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku z każdej  kategorii.

-Uczestnicy przeglądu prezentują wyłącznie jeden utwór w języku polskim

z podkładem muzycznym (bez wokalu ) lub a’cappella. Mile widziany akompaniament własny.

– Laureatów konkursu wyłoni jury w dniu konkursu, natomiast wręczenie nagród i uroczysty koncert finałowy odbędzie się 8 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.

 1. Kryterium oceny uczestników stanowić będzie:

-dobór repertuaru,

-znajomość tekstu i dykcja,

-interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny,

-muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

 1. Zgłoszenia uczestników.

„Karty zgłoszenia” uczestników oraz  „Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego” znajdujące się w załączniku regulaminu, należy przesłać do   30 września   2019 r. wraz z podkładem muzycznym drogą elektroniczną (na adres e-mail konkursysp2plonsk@o2.pl ), pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku ulica Szkolna 30. 

 

Bardzo prosimy o informację zwrotną

dotyczącą udziału lub rezygnacji  z  konkursu.

 

 

XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie krajobrazy”

Prace uczniów muszą dotyczyć tematyki konkursu, ocenie podlegać będzie zgodność tematyczna, pomysłowość i samodzielność wykonania.

Uczniowie biorą udział w kategoriach wiekowych:
II grupa wiekowa – klasy 4-6 – uczniowie wykonują fotografię przedstawiającą mazowieckie krajobrazy, na odwrocie fotografii należy umieścić opis miejsca ze zdjęcia, format zdjęcia dowolny, zdjęcie należy również przekazać na podpisanej płycie CD
III grupa wiekowa – klasy 7-8 – uczniowie przygotowują wiersz dotyczący tematyki mazowieckich krajobrazów.

Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko autora pracy, wiek, grupa wiekowa, nazwa i adres szkoły). W konkursie nie mogą brać udział prace nagrodzone w innych konkursach. Praca ma mieć jednego autora i musi być jego własnością.
Spośród wszystkich prac Szkolna Komisja Konkursowa wybierze jedną pracę w każdej kategorii i przekaże do II etapu konkursu.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia/Ekokonkursy.

Termin oddania pracy do nauczyciela biologii, przyrody – 28 października

Konkurs „Moje wędrówki po lesie” – edycja 2019

Uczniowie mogą wziąć udział w kategorii III – klasy 4-8
Każdy uczestnik wybiera jeden z poniższych tematów:
1. Mieszkańcy lasu
2. W harmonii z lasem
3. Przyroda i ja
4. Moje wymarzone drzewo

Zadaniem uczestnika jest stworzenie pracy plastycznej na wybrany temat.
Uczestnicy konkursu do pracy przyczepiają w lewym dolnym rogu karteczkę z danymi : imię i nazwisko, szkoła, klasa, kategoria, temat.
Uczestnik zgłasza tylko jedną pracę. Praca ma być w formacie minimum A4 i maksimum A3.
Spośród dostarczonych prac komisja szkolna wybierze jedną, która będzie reprezentowała naszą szkołę w następnym etapie.
Termin oddania prac – 28 października do nauczyciela biologii, przyrody.