sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
Zaplanowane konkursy

Category

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 2022 Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 -VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku. Konkurs odbędzie się 19 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w małej sali gimnastycznej. Celem konkursu jest: – wspieranie rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, poprzez umożliwienie prezentacji swoich umiejętności wokalnych,...
Read More
SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY   „Drugie życie odpadów”   ORGANIZATOR: Beata Litewka Tematyka pracy plastycznej dotyczy idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów. CELE KONKURSU: Krzewienie wśród uczniów idei ekologii. Promowanie dbałości o środowisko naturalne. Propagowanie powtórnego wykorzystania odpadów. Pobudzanie inwencji twórczej dzieci w aspekcie ochrony środowiska. Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs przeznaczony...
Read More
Zapraszamy do udziału w konkursie z języka angielskiego Albus 2022, organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej. Testy konkursowe będą testami jednokrotnego wyboru. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do nauczyciela języka angielskiego do dnia 12 kwietnia 2022r. Konkurs...
Read More
Skip to content