sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
marzec 2021

Month

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie, Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. W naszej szkole zajęcia odbywają się zdalnie. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się (za zgodą...
Read More
Nasza szkoła otrzymała piękny list zapraszający do współpracy. List pochodzi od Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dobri Chintulova-Warna (Bułgaria), który wyrażając uznanie dla efektywnej i innowacyjnej pracy naszej szkoły zaproponował międzynarodową współpracę mającą na celu wymianę dobrych praktyk pedagogicznych i doświadczeń w działalności dydaktyczno-wychowawczej naszych szkół oraz realizację projektów edukacyjnych. Treść listu https://dobri-chintulov-varna.eu/ O szczegółach będziemy informować...
Read More

Skip to content