sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
Listopad 2020

Month

Szanowni Uczniowie oraz Rodzice, informuję, iż w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów zmieniającą termin ferii zimowych zmianie ulega organizacja roku szkolnego, w tym zakończenie I półrocza. Pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 kończy się zgodnie ze Statutem Szkoły 15 stycznia 2021r. W związku z tym, iż został zmieniony termin ferii zimowych zakończenie I półrocza mija...
Read More
Spieszymy poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku rozpoczęła realizację projektu „Lekcja:Enter” Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. To również odpowiedź na zmieniającą się...
Read More
Szanowni Rodzice, w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczącą nauki zdalnej poniżej przedstawiamy zmiany organizacyjne w kształceniu uczniów w dniach – listopada uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną, uczniowie oddziału przedszkolnego kontynuują naukę w trybie stacjonarnym, w trosce o uczniów niepełnosprawnych zapewniamy im naukę na terenie szkoły pod opieką nauczyciela wspomagającego, wszystkie zajęcia...
Read More
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian. W związku z tym oddział przedszkolny w naszej szkole będzie kontynuował naukę  w trybie stacjonarnym. Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek...
Read More
Poniżej przedstawiamy regulamin użyczania sprzętu komputerowego przez szkołę.  Szkoła użycza sprzętu zgodnie z wytycznymi regulaminu. Wnioski należy składać osobiście lub przesyłać skan (podpisany) na adres e-mailowy szkoły sekretariat@sp2plonsk.pl Regulamin użyczenia  
Read More
1 2
Skip to content