Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020. Dzisiejszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością  Pani Teresa Kozera – Z-ca Burmistrza Miasta Płońska, Pani Krystyna Marszał-Jankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM w Płońsku, ks. Zbigniewa Sajewski – proboszcz parafii Św. M.M. Kolbego, Pani Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców SP Nr 2. Zaproszeni goście złożyli wszystkim zebranym uczniom życzenia sukcesów w nauce.

Mam zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich  tu zebranych na inauguracji roku szkolnego 2019/2020 – w swoim wystąpieniu przywitał wszystkich zebranych uczniów i rodziców obejmujący stanowisko Dyrektor – Jarosław Chyliński.

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony” (St. Żeromski). Nie mogę więc złożyć  Wam lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów – powiedział Dyrektor Jarosław Chyliński.

Dyrektor złożył życzenia nauczycielom oraz rodzicom zapraszając do współpracy.

Do wakacji zostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Skip to content