sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Patron szkoły dr Jan Walery Jędrzejewicz

DR JAN WALERY JĘDRZEJEWICZ

(ur. 14 kwietnia 1835 roku w Warszawie, zm. 19 grudnia 1887 roku)

polski astronom, lekarz, pionier polskiej spektroskopii, założyciel obserwatorium astronomicznego i stacji meteorologicznej w Płońsku,  autor „Kosmografii” jednego z pierwszych polskich podręczników astronomii.
To głównie dzięki „Kosmografii” Jan W. Jędrzejewicz zdobył rozgłos i uznanie wśród naukowców.

Od 2016 roku Jan Walery Jędrzejewicz jest patronem Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku.

HYMN

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA WALEREGO JĘDRZEJEWICZA
W P
ŁOŃSKU

1

Jędrzejewicz człowiek znany

I przez wszystkich szanowany

Patrzył w gwiazdy, leczył ludzi

Wciąż budował i się trudził

Refren:

Bądźmy jak On niestrudzeni

Bądźmy jak On ciekawi świata

Szukajmy gwiazd, które pomogą

Odnaleźć cel życiowych dróg

2

W dawnych czasach żył ten człowiek

Troszczył się o ludzkie zdrowie

I przykładem świecił wszystkim

Płońszczan sercom zawsze bliski

Refren:

 Autor: Oliwier Kowalski 

Bolesław Prus w swoim dziele „Kroniki. Wybór. T.1” napisał: „Momentem przełomowym w dziejach miasta Płońska jest osiedlenie się w roku 1862 dra Jana Jędrzejewicza, wybitnego lekarza i astronoma-amatora. Człowiek ten
o niezwykle wysokich walorach etycznych (…) zadał w sposób niedwuznaczny kłam mylnym poglądom
o niemożliwości rozwijania ożywionej działalności kulturalnej i naukowej na dalekiej prowincji. Dorobek naukowy Jędrzejewicza osiąga swój szczyt właśnie w prowincjonalnym miasteczku, w którym autor mieszkał
całe ćwierć wieku”

Obserwatorium Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku

 

Linki do opracowań o J. W. Jędrzejewiczu wydanych w Zeszytach Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska:

Adam Derdzikowski, Jan Walery Jędrzejewicz – szkic biograficzny

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Życie i praca Jana Walerego Jędrzejewicza astronoma, meteorologa, klimatologa, lekarza, popularyzatora nauki (1835-1887)

Audycja Polskiego Radia 2017r.

Czasopismo popularnonaukowe URANIA

Szlakiem Jana Walerego Jędrzejewicza.

Popiersie Patrona dr Jana Walerego Jędrzejewicza ufundowane z okazji nadania imienia szkole.

 

Skip to content