sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Patron szkoły

Linki do opracowań o J. W. Jędrzejewiczu wydanych w Zeszytach Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska:

Adam Derdzikowski, Jan Walery Jędrzejewicz – szkic biograficzny

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Życie i praca Jana Walerego Jędrzejewicza astronoma, meteorologa, klimatologa, lekarza, popularyzatora nauki (1835-1887)

Popiersie Patrona dr Jana Walerego Jędrzejewicza ufundowane z okazji nadania imienia szkole.