sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”- kampania społeczna realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

W dniu 23 stycznia 2023r. w naszej szkole została przeprowadzona kampania społeczna realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Poprawa bezpieczeństwa i nauka odpowiednich zachowań w ruchu drogowym, to podstawowy cel zorganizowanego spotkania z uczniami klas czwartych, które przeprowadzono w trzech panelach dydaktycznych promujących bezpieczeństwo. Panel polegający na przejeździe dzieci po rowerowym torze przeszkód oraz panel w formie interaktywnego wykładu zostały przeprowadzone przez Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Na trzecim panelu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku zapoznali uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy na fantomach do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie mogli również sprawdzić swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, korzystając z okularów VR. Podczas spotkania dzieci otrzymały zestawy zawierające elementy odblaskowe. W wydarzeniu, które zainaugurował swoim przemówieniem Dyrektor szkoły – p. Jarosław Chyliński, wzięli udział m.in. Burmistrz Miasta Płońska – p. Andrzej Pietrasik, p.o. Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie – p. Krzysztof Kuklak, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie z przedstawicielem p. Robertem Lewandowskim, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – p. Marta Domańska oraz p. Przemysław Góralski, , przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku oraz Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Skip to content