sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
Bez kategorii

Category

W dniu dzisiejszym społeczność szkolna wraz z dyrektorem Jarosławem Chylińskim oraz nauczycielem szkoły Panią Ewą Maciątek uczestniczyła w uroczystościach wręczenia Nagrody im. Jana Walerego Jędrzejewicza – patrona szkoły. Laureatem 7. edycji Nagrody został Pan Marek Gorlikowski za swoją książkę „Noblista z Nowolipek” przedstawiający losy polskiego fizyka. Uroczystości miały wyjątkowy charakter i połączone były z wykładem...
Read More
  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. J.W.Jędrzejewicza w Płońsku W niedzielę, 29 września 2019r. przypada kolejny Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W związku z tym, w piątek 27 września 2019r w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku, w każdej klasie, nauczyciele lub wyznaczeni przez nich uczniowie – odczytali uczniom opowiadanie,...
Read More
W dniach 20-23 września Dyrektor szkoły – Jarosław Chyliński uczestniczył z delegacją radnych w oficjalnej wizycie w mieście partnerskim Miasta Płońska – Soleczniki na Litwie w okręgu wileńskim. Podczas wizyty delegacja z Płońska wzięła udział w oficjalnych uroczystościach związanych ze Świętem Plonów w rejonie Solecznickim. Oficjalne uroczystości poprzedzone były spotkaniem z Merem Rejonu Solecznickiego –...
Read More
Dnia 17 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbyła się próbna ewakuacja. Po trzech krótkich sygnałach dźwiękowych uczniowie wraz z nauczycielami oraz pozostali pracownicy opuścili budynek i ustawili się na boisku szkolnym. Wszystko odbyło się sprawnie i szybko. Przy okazji p. Dyrektor przypomniał uczniom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na...
Read More
Dnia 16 września 2019 roku uczniowie klas 1c, 2b i 2c gościli przedstawiciela Straży Miejskiej. Tematem przewodnim spotkania była „Bezpieczna Szkoła”. Uczniowie poznali znaczenie słowa „bezpieczeństwo”, omówione zostały znaki i sygnały drogowe dla pieszych, telefony alarmowe, dowiedzieli się jak postępować w rożnych sytuacjach zagrożeń oraz uwrażliwiono dzieci na zachowanie rozwagi w kontaktach z osobami nieznajomymi.
Read More
Jak miło spędzić sobotnie popołudnie? Oczywiście z dobrą lekturą w ręku! Wiedzą o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, dlatego z wielkim entuzjazmem po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Fragmenty ,,Dymu” Marii Konopnickiej w Miejskim Centrum Kultury zaprezentowali: Pan...
Read More
Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. : „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja...
Read More
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020. Dzisiejszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością  Pani Teresa Kozera – Z-ca Burmistrza Miasta Płońska, Pani Krystyna Marszał-Jankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM w Płońsku, ks. Zbigniewa Sajewski – proboszcz parafii Św. M.M. Kolbego, Pani Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego Rady...
Read More
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in...
Read More
09 maja 2019r. Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS...
Read More
1 19 20 21
Skip to content