sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
dyrektor

By

Poniżej przedstawiamy szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021.   Wykaz podręczniki 20-21
Read More
Poniżej przedstawiamy przydział uczniów do poszczególnych klas pierwszych oraz oddziału „0” w roku szkolnym 2020/2021. Lista dzieci – oddział „0” Lista dzieci – klasy I
Read More
Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów ósmoklasisty. Procedury  
Read More
Poniżej zamieszczamy regulamin korzystania z boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im J.W. Jędrzejewicza w Płońsku. REGULAMIN
Read More
Drodzy Rodzice i Uczniowie klas VIII, zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 25 maja 2020r. szkoła umożliwia udział uczniów klas VIII w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych. Wykaz konsultacji uczniów klas VIII będzie przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego przez poszczególnych nauczycieli.  Jarosław Chyliński  DYREKTOR
Read More
Szanowni Rodzice, Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku w dniach 16-18 czerwca 2020r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty w naszej szkole. W związku z tym, w tych dniach nie odbędą się zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej....
Read More
Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  – BILANS Szkoły Podstawowej nr...
Read More
Szanowni Rodzice, ze względów bezpieczeństwa oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. J.W.Jędrzejewicza w Płońsku od dnia 06 maja 2020r. do odwołania będzie zamknięty. Będziemy Państwa na bieżąco informować w przypadku zmian.  Jarosław Chyliński DYREKTOR
Read More
Szanowni Rodzice, Zgodnie z § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020r. poz. 530) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158...
Read More
1 2
Skip to content