sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
grudzień 2020

Month

Praca zdalna w okresie pandemii, to dla wszystkich nie łatwe, ale za to bardzo ciekawe, nowe doświadczenie. Z konieczności, musieliśmy zaakceptować taką formę kontaktu z naszymi uczniami. W ramach zdalnych lekcji bibliotecznych uczniowie klasy 3b mieli okazję wysłuchać i obejrzeć dwie bajki Teatrzyku Kamishibai: „Groszki” oraz „O smoku Wawelskim”. W TEATRZYK KAMISHIBAI cieszy się w...
Read More
Szanowni Rodzice! Serdecznie zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej nauczania zdalnego w naszej szkole. Zebrane w niej informacje posłużą do ewaluacji działań naszej szkoły w tym zakresie. Podsumowane wyniki zbiorcze zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły. Wypełnienie ankiety nie zajmuje dużo czasu i jest dobrą okazją do refleksji na temat pracy zdalnej Państwa dzieci a naszych uczniów....
Read More
Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany...
Read More
To, że co roku 3 grudnia jesteśmy ubrani na żółto, to już nasza szkolna tradycja! W ten sposób świętujemy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony w 1992 roku. Z tej okazji nauczyciele z Zespołu ds. Kształcenia Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych organizują zazwyczaj w naszej szkole różnorodne przedsięwzięcia, które mają przybliżyć uczniom specyfikę różnych niepełnosprawności. W...
Read More

Skip to content