sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
rafal

By

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. J.W.Jędrzejewicza w Płońsku W niedzielę, 29 września 2019r. przypada kolejny Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W związku z tym, w piątek 27 września 2019r w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku, w każdej klasie, nauczyciele lub wyznaczeni przez nich uczniowie – odczytali uczniom opowiadanie,...
Read More
W dniach 20-23 września Dyrektor szkoły – Jarosław Chyliński uczestniczył z delegacją radnych w oficjalnej wizycie w mieście partnerskim Miasta Płońska – Soleczniki na Litwie w okręgu wileńskim. Podczas wizyty delegacja z Płońska wzięła udział w oficjalnych uroczystościach związanych ze Świętem Plonów w rejonie Solecznickim. Oficjalne uroczystości poprzedzone były spotkaniem z Merem Rejonu Solecznickiego –...
Read More
Dnia 17 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbyła się próbna ewakuacja. Po trzech krótkich sygnałach dźwiękowych uczniowie wraz z nauczycielami oraz pozostali pracownicy opuścili budynek i ustawili się na boisku szkolnym. Wszystko odbyło się sprawnie i szybko. Przy okazji p. Dyrektor przypomniał uczniom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na...
Read More
Dnia 16 września 2019 roku uczniowie klas 1c, 2b i 2c gościli przedstawiciela Straży Miejskiej. Tematem przewodnim spotkania była „Bezpieczna Szkoła”. Uczniowie poznali znaczenie słowa „bezpieczeństwo”, omówione zostały znaki i sygnały drogowe dla pieszych, telefony alarmowe, dowiedzieli się jak postępować w rożnych sytuacjach zagrożeń oraz uwrażliwiono dzieci na zachowanie rozwagi w kontaktach z osobami nieznajomymi.
Read More
Jak miło spędzić sobotnie popołudnie? Oczywiście z dobrą lekturą w ręku! Wiedzą o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, dlatego z wielkim entuzjazmem po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Fragmenty ,,Dymu” Marii Konopnickiej w Miejskim Centrum Kultury zaprezentowali: Pan...
Read More
Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. : „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja...
Read More
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020. Dzisiejszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością  Pani Teresa Kozera – Z-ca Burmistrza Miasta Płońska, Pani Krystyna Marszał-Jankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM w Płońsku, ks. Zbigniewa Sajewski – proboszcz parafii Św. M.M. Kolbego, Pani Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego Rady...
Read More
1 9 10 11
Skip to content