sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 (wtorki kl. I-III, środy kl. IV-VIII)

8 września 2021 godz. 17:30 – I-III zebrania + wybór przedstawiciela do RR

9 września 2021 godz. 17:30 – IV-VIII – zebrania + wybór przedstawiciela do RR

6-7 października 2020r.

Listopad – zebrania nie odbędą się

8-9 grudnia 2020r.

Styczeń 2021r. – zebrania nie odbędą się

9-10 lutego 2021r.

9-10 marca 2021r.

Kwiecień 2021r. – zebrania nie odbędą się

11-12 maja 2021r.

 Zebrania z rodzicami –  godz. 17:30

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania każdorazowo przed zebraniem będą udostępnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły i facebooku. 

Skip to content