sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

godzina 17.30

13 września 2022 – zebranie z rodzicami (I-III)

14 września 2022 – zebranie z rodzicami (IV-VIII)

 

18 października 2022 – konsultacje indywidualne (I-III)

19 października 2022 – konsultacje indywidualne (IV-VIII)

 

15 listopada 2022 – zebranie z rodzicami (I-III)

16 listopada 2022 – zebranie z rodzicami (IV-VIII)

 

13 grudnia 2022r. – spotkania indywidualne – zagrożenie ndst (I-III)

14 grudnia 2022r. – spotkania indywidualne – zagrożenie ndst (IV-VIII)

 

24 stycznia 2023 – zebranie półroczne (I-III)

25 stycznia 2023 – zebranie półroczne (IV-VIII)

 

14 marca 2023 – spotkania indywidualne (I-III)

15 marca 2023 – spotkania indywidualne (IV-VIII)

 

18 kwietnia 2023 – spotkania indywidualne (I-III)

19 kwietnia 2023 – spotkania indywidualne (IV-VIII)

 

30 maja 2023 – zebranie z rodzicami (propozycje ocen) (I-III)

31 maja 2023 – zebranie z rodzicami (propozycje ocen) (IV-VIII)

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania każdorazowo przed zebraniem będą udostępnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły i Facebooku. 

Skip to content