sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2022

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU

PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 2022

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 -VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.
 2. Konkurs odbędzie się 19 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w małej sali gimnastycznej.
 3. Celem konkursu jest:

– wspieranie rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, poprzez umożliwienie prezentacji swoich umiejętności wokalnych,

– wspieranie wychowania młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,

– popularyzacja utworów w językach obcych

– zachęcanie młodych wykonawców do poszukiwań artystycznych

– integracja środowiska dzieci i młodzieży

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 0- VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.5. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
  • Klasy 0-III (solista),
  • Klasy IV-VI ( solista)
 • Klasy VII-VIII ( solista)6. Uczestnicy konkursu prezentują wyłącznie jeden utwór w języku obcym z podkładem muzycznym (pół-playback), a’ cappella lub z akompaniamentem własnym.
 1. Zgłoszenia do dnia 16.05.2022 r.

klasy  0 -III – p. Magdalena Wyrczyńska

Klasy IV- VIII- p. Łukasz Zacieski

 1. Kryterium oceny uczestników stanowić będzie:

-dobór repertuaru,

-znajomość tekstu i dykcja,

-interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny,

-muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

Skip to content