sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Świetlica

Świetlica szkolna- informacje
Głosuj na świetlicę

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców.
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
 • Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz z trudnościami w nauce.
 • Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych
 • Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku.
 • Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

 

W świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

 

Świetlica szkolna jest czynna:

PONIEDZIAŁEK     7.00-17.00

WTOREK                   7.00-17.00

ŚRODA                       7.00-17.00

CZWARTEK             7.00-17.00

PIĄTEK                       7.00-17.00

 

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej

 • 7.00 – 8.30 Czynności organizacyjne. Schodzenie się dzieci do świetlicy. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
 • 8.30  -9.00 Zajęcia ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowo – ogólnorozwojowe.
 • 9.00 – 10.00 kontrola przygotowania uczniów do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej (dla chętnych). Gry stolikowe. Zabawy swobodne. Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.
 • 10.00 – 10.30 Drugie śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu.
 • 10.30 – 11.30 Zajęcia z grupą, zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z planem pracy świetlicy.
 • 11.30 – 12.30 Przygotowanie do obiadu- mycie rąk, przypomnienie zasad kulturalnego zachowania w stołówce i podczas spożywania posiłku. Spożywanie obiadu.
 • 12.30 – 13.30 Odrabianie lekcji, nauka własna pod opieką nauczyciela(dla chętnych). Rozwiązywanie zagadek, rebusów. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Spacery i wyjście na plac zabaw lub boisko szkole.
 • 13.30 – 14.30 Zajęcia zorganizowane z całą grupą, rozwijanie twórczej aktywności dzieci. Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • 14.30 – 16.30 Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów. Prace użyteczne na rzecz świetlicy.
 • 16.30 – 17.00 Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY W RAZIE POTRZEB UCZNIÓW:

A) Otoczenie opieką uczniów mających problemy w nauce poprzez:

-pomoc w odrabianiu prac domowych,

-prowadzenie gier i zabaw edukacyjnych,

B) Zajęcia relaksacyjne:

-korzystanie ze środków audiowizualnych,

-gry i zabawy na boisku szkolnym,

-gry planszowe,

-wykonanie prac plastycznych.

C) Eliminowanie agresji fizycznej i konfliktów między uczniami poprzez:

-rozmowy indywidualne,

-gry i zabawy integrujące grupę,

-zajęcia biblioterapeutyczne, drama.

Nasza szkolna świetlica ma szansę zdobyć nowe gry i zabawki.

Należy oddać głos przez link podany poniżej.

https://siegrasiema.com/swietlice/756?fbclid=IwAR2VkdVTN4m2VS_ASvE81fNcs7PHzwx6iafEFO8AnyAoz2fpZ-OMCsvuDbA

Z jednego komputera można głosować raz dziennie.

Głosujemy do 28 listopada. 

Skip to content