sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Ogłoszenia

  • W dniu 14 października br (poniedziałek) w szkole będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 9:00-12:00. W tym dniu szkoła nie zapewnia obiadów. Świetlica szkolna czynna w godz.8:00-16:00

  • Informujemy, iż godnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców SP2 w roku szkolnym 2019/2020 została wybrana forma ubezpieczająca dzieci: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska. Wysokość składki wynosi 40,00zł. Składkę należy wpłacić do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2019r.

Szczegółowe warunki ubezpieczania znajdują się w zakładce: dla rodziców —> rada rodziców.

Tab Title
Tab Title

Tab content area

Tab content area