Informacja dyrektora szkoły.

Płońsk, dnia 24 marca 2020r.     Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2J.W. Jędrzejewicza w Płońsku   Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493) […]

Informacja dotycząca realizacji zajęć z wychowania fizycznego

Szanowni Rodzice i Uczniowie, Nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej nakazują realizowanie podstawy programowej od dnia 25 marca 2020 roku. W związku z tym zadania przez Nas zadawane stają się obowiązkowe. Wspólnie z pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego ustaliliśmy zasady tygodniowej aktywności i realizacji treści z wychowania fizycznego. Zadania domowe będą wpisywane w dzienniku w ZAKŁADCE ZADANIA […]

Skip to content