sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Biblioteka szkolna

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza
zaprasza swoich czytelników do aktywnego korzystania z księgozbioru.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki od poniedziałku do piątku

w godzinach: 8.45 – 16.10.

W naszej bibliotece czytelnicy mają częściowy dostęp do półek, tzn. samodzielnie mogą wybierać książki tylko na wyznaczonych regałach. Pozostały księgozbiór podaje bibliotekarz lub osoby przez niego upoważnione.
Nasza biblioteka udostępnia czytelnikom różnorodny księgozbiór, przeznaczony do wypożyczeń do domu, jak lektury i książki przydatne w nauce, zbiorki wierszy, bajki i baśnie literaturę beletrystyczną oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży. Biblioteka posiada także księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu w czytelni, tj. encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy, książki naukowe itp.

 

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

3. Czytelnicy nie mogą wnosić do biblioteki napojów ani innych artykułów spożywczych.

4. Czytelnik ma wolny dostęp do książek tylko na wyznaczonych regałach – pozostały księgozbiór podaje bibliotekarz lub upoważnieni przez niego uczniowie.

5. Jednorazowo można wypożyczyć jedną książkę (wyjątkowo dwie) na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.

6. W czasie wypożyczania książek czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan techniczny, a ewentualne uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, uczeń musi odkupić taką samą pozycję (w uzasadnionych przypadkach wyjątkowo inną za zgodą bibliotekarza).

8. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego księgozbioru przed zakończeniem roku szkolnego w ustalonym terminie. Wychowawca zobowiązany jest dopilnować zwrotu książek wypożyczonych przez wychowanków.

9. W przypadku niewłaściwego rozliczenia się z biblioteką szkolną (np. nieodkupienie zniszczonej lub zagubionej książki, niezwrócenia książki w ustalonym terminie przed zakończeniem roku szkolnego lub wielokrotnego przetrzymywania książek (powyżej 2 tygodni) – uczeń może korzystać z księgozbioru tylko na miejscu.

10. W czytelni mogą przebywać uczniowie, którzy mają uzasadnioną potrzebę skorzystania z księgozbioru podręcznego lub komputera. Uczniowie korzystający z czytelni zobowiązani są do zachowania ciszy i kultury.

11. Uczniowie mają możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu tylko w celach dydaktycznych. Nieuprawnione jest włączanie gier i dokonywanie wpisów na jakichkolwiek portalach społecznościowych.

 

Długoterminowa akcja biblioteki szkolnej
„PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”

Jeśli masz w domu atrakcyjne, w dobrym stanie lektury i książki dla dzieci i młodzieży, których już nie czytasz, podziel się z innymi. Podaruj je naszej szkolnej bibliotece. W zamian otrzymasz:
– satysfakcję, że sprawiasz radość innym użytkownikom biblioteki i przyczyniasz się do rozwoju czytelnictwa,
– pochwałę do dziennika,
– możliwość umieszczenia Twojego nazwiska na Honorowej Liście Darczyńców i/lub wpisania go w podarowanej książce (można zastrzec anonimowość).

 

Bibliotekarze:
mgr Iwona Milewska
mgr Małgorzata Morawska

 

Więcej informacji https://sp2plonsk.pl/rekrutacja/

W związku z zaistniałą sytuacją w trosce o ogólne bezpieczeństwo pracowników placówki jak i rodziców wnioski dotyczące rekrutacji należy przesyłać przez formularz znajdujący się na stronie https://sp2plonsk.pl/rekrutacja/

Skip to content