Świetlica szkolna promuje czytelnictwo

Świetlica szkolna promuje czytelnictwo! W ramach programu Ratownicy Czytelnictwa a także promocji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa NPRCz 2.0 uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zapoznali się z książką „Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza.

Europejski Dzień Logopedy

6 marca to Europejski Dzień Logopedy. W naszej szkole ten dzień stał się okazją do wesołych zajęć logopedycznych. Dzieci zmagały się z różnorodnymi zadaniami logopedycznymi, wykorzystując specjalistyczne pomoce. Podczas ćwiczeń dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, doskonaliły percepcję słuchową i słuch fonemowy, kształtowały koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacały słownictwo oraz wdrażały się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych. […]