sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

„Drugie życie odpadów”

SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY

 

„Drugie życie odpadów”

 

ORGANIZATOR: Beata Litewka

Tematyka pracy plastycznej dotyczy idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów.

CELE KONKURSU:

 • Krzewienie wśród uczniów idei ekologii.
 • Promowanie dbałości o środowisko naturalne.
 • Propagowanie powtórnego wykorzystania odpadów.
 • Pobudzanie inwencji twórczej dzieci w aspekcie ochrony środowiska.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2
 2. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany samodzielnie wykonać przestrzenną pracę plastyczną z wykorzystaniem odpadów. Ciekawy przedmiot/eksponat powinien mieć maksymalne wymiary 30cm x 30cm i być wytworzony dzięki procesowi recyklingu.
 1. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
 2. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.
 3. Prace należy składać do 5 maja 2022 roku (do organizatora)
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 maja 2022r. na stronie internetowej szkoły i na  Facebooku.
 1. Komisja konkursowa oceniając prace uczestników będzie uwzględniać:

a) zgodność pracy z tematem,

b) samodzielność wykonania,

c) pomysłowość,

d) estetykę pracy,

e) ogólne wrażenie artystyczne.

8. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

9. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

 

Skip to content