sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
6 kwietnia, 2022

Day

W dniu 06 kwietnia 2022r. przedstawiciele uczniów w towarzystwie dyrektora szkoły Jarosława Chylińskiego oraz koordynatora projektu Pani Danuty Szczepek przekazali Burmistrzowi Miasta Płońska Panu Andrzejowi Pietrasikowi oraz wiceburmistrz Pani Teresie Kozerze dyplom wyróżnienia oraz dokumenty nadające szkole  tytuł „Szkoły Dialogu”   
Read More
Zapraszamy do udziału w konkursie z języka angielskiego Albus 2022, organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej. Testy konkursowe będą testami jednokrotnego wyboru. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do nauczyciela języka angielskiego do dnia 12 kwietnia 2022r. Konkurs...
Read More
Skip to content