sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
październik 2020

Month

Szanowni Rodzice, poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących pracy szkoły od dnia 26 października 2020r.: 1. Klasy IV-VIII kontynuują do dnia 08 listopada naukę w trybie zdalnym. Formą realizacji zajęć jest udział uczniów w zajęciach za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Nauka odbywa się zgodnie z planem zajęć i lekcja nie może być dłuższa niż 40min....
Read More
Informujemy, iż w naszej szkole poniższe klasy kontynuują naukę w trybie zdalnym: Klasy 2b oraz 4c – w dniach 20 – 26 października 2020r. Klasa 8e – w dniach 21 – 26 października 2020r. Klasy 3b, 6b, 6c oraz 7i – w dniach 22 – 31 października 2020r. Klasy 2c oraz 3c w dniach 26...
Read More
Programowanie szturmem wchodzi do szkół na całym świecie! W naszej szkole, w ramach inicjatywy promującej programowanie i umiejętności cyfrowe #CodeWeek2020 – Europejskiego Tygodnia Kodowania, który w tym roku odbywa się w dniach 10 – 25 października, klasa 6c spotkała się z programistą. Pani Kasia Kończalska, na co dzień wykonująca ten zawód, jest zatrudniona w skandynawskiej...
Read More
Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 20-26 października 2020r. uczniowie klas IIb oraz IVc kontynuują naukę w trybie zdalnym. Powyższa decyzja związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa i została uzgodniona z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas. Z życzeniami zdrowia, Jarosław Chyliński DYREKTOR SZKOŁY
Read More
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyło się spotkanie dyrektora szkoły z nauczycielami oraz pracownikami obsługi upamiętniające to ważne święto. O godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku nagrodę burmistrza Andrzeja Pietrasika odebrali: Jarosław Chyliński dyrektor szkoły, nauczyciele: Joanna Jakóbiak – Olkowska oraz Małgorzata Kończalska. Po godz. 12.00 podczas...
Read More

Skip to content