sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66
maj 2020

Month

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas VIII, zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 25 maja 2020r. szkoła umożliwia udział uczniów klas VIII w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych. Wykaz konsultacji uczniów klas VIII będzie przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego przez poszczególnych nauczycieli.  Jarosław Chyliński  DYREKTOR
Read More
Szanowni Rodzice, Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku w dniach 16-18 czerwca 2020r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty w naszej szkole. W związku z tym, w tych dniach nie odbędą się zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej....
Read More
Dobiega końca Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji nauczyciele biblioteki szkolnej SP2 w Płońsku przygotowali ciekawą innowację pedagogiczną – projekt „Cała szkoła Czyta Dzieciom”. Do projektu zgłosiło się 20 nauczycieli naszej szkoły, którzy przeczytali wybrane wiersze dla dzieci. W ramach tego projektu powstały trzy filmy. Dwa z nich prezentowaliśmy nieco wcześniej. Dzisiaj zapraszamy do obejrzenia...
Read More
Świetlica i oddział przedszkolny naszej szkoły przygotowują wiele działań dla uczniów, takie jak realizowanie innowacji pedagogicznych czy wspólne obchodzenie różnych dni. Dla dzieci zatem został przygotowany przez nauczycielki świetlicy i zerówki film z bajką „Mój przyjaciel Kemushi” przedstawioną w teatrzyku Kamishibai.
Read More
Projekt czytelniczy CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM cd. Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji biblioteka szkolna naszej szkoły przygotowała projekt czytelniczy „Cała Szkoła Czyta Dzieciom”. Dzisiaj prezentujemy już drugi film z tej serii. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia i …lajkowania!
Read More
Z okazji trwającego właśnie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, nasza biblioteka szkolna przygotowała projekt czytelniczy „CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM” w ramach którego nauczyciele naszej szkoły czytają wybrane wiersze dla dzieci. Wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w w/w projekcie, serdecznie dziękujemy! Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu, w którym prezentujemy „Zwierzyniec” Jana Brzechwy.
Read More
Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  – BILANS Szkoły Podstawowej nr...
Read More
Szanowni Rodzice, ze względów bezpieczeństwa oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. J.W.Jędrzejewicza w Płońsku od dnia 06 maja 2020r. do odwołania będzie zamknięty. Będziemy Państwa na bieżąco informować w przypadku zmian.  Jarosław Chyliński DYREKTOR
Read More

Skip to content