sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Wizyta Marszałka Adama Struzika oraz Wicemarszałka Wiesława Raboszuka

W piątek 29 listopada w naszej szkole pojawił się wyjątkowy gość: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik oraz Wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Ta niecodzienna wizyta związana była z pobytem Pana Marszałka Adama Struzika oraz Wicemarszałka Wiesława Raboszuka w Płońsku (podpisanie umowy na rewitalizacje rynku w Płońsku). Jednym z punktów wizyty była nasza szkoła, w której Panowie Marszałkowie w obecności Pana Burmistrza Andrzeja Pietrasika, wiceburmistrz Teresy Kozery oraz Lilianny Kraśniewskiej mieli okazję obejrzeć zmodernizowane obiekty szkolne, w tym obiekty sportowe, których remont był dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przewodnikiem po zmodernizowanych obiektach szkolnych był Dyrektor Jarosław Chyliński. Dziękujemy za wizytę.

Skip to content